Problém s prohlížečem a aktualizacema

Problematika virů a antivirů, zabezpečení PC - firewall, spyware, atd.
Odpovědět
vlnj
Nováček
Nováček
Registrován: 14. srp 2010

Problém s prohlížečem a aktualizacema

Příspěvek od vlnj »

Ahoj, mám na firemním win 7. Funguje mi pouze mozilla, ale ne explorer a opera. blbnu aktualizace, když se mi spustí aktuaizace firefixu, tak potom ani tento prohlížeč nefunguje a musím spustit obnovu systému:-((. Poradíte mi, prosím?
Moc děkuji.

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 12:14:28, on 14.8.2010
Platform: Unknown Windows (WinNT 6.01.3504)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)

Running processes:
C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe
C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe
C:\Program Files (x86)\T-Mobile\Web'n'walk Manager\Manager.exe
C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe
C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.bin
C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe
C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe
C:\Program Files (x86)\Sony\Marketing Tools\MarketingTools.exe
C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SHTtray.exe
C:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgtray.exe
C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BluetoothHeadsetProxy.exe
C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Users\zus\Desktop\hijackthis\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.2.7:3128
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgssie.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: AVGTOOLBAR - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL (file missing)
O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.5126.1836\swg.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O3 - Toolbar: AVGTOOLBAR - {A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL (file missing)
O3 - Toolbar: Google Toolbar - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ISBMgr.exe] "C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [NortonOnlineBackupReminder] "C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\Activation\NobuActivation.exe" UNATTENDED
O4 - HKLM\..\Run: [MarketingTools] C:\Program Files (x86)\Sony\Marketing Tools\MarketingTools.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SHTtray.exe] C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SHTtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [AVG8_TRAY] C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [zzzHPSETUP] E:\Setup.exe
O4 - HKCU\..\Run: [swg] "C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [T-Mobile Communication Centre] "C:\Program Files (x86)\T-Mobile\Web'n'walk Manager\Manager.exe" -autorun
O4 - Startup: OpenOffice.org 3.1.lnk = C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe
O4 - Global Startup: Bluetooth.lnk = ?
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Odeslat obrázek do zařízení &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
O8 - Extra context menu item: Odeslat stránku do zařízení &Bluetooth... - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O8 - Extra context menu item: WikiKomentáře Google... - res://C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\Component\GoogleToolbarDynamic_mui_en_89D8574934B26AC4.dll/cmsidewiki.html
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~2\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Send To Bluetooth - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Send to &Bluetooth Device... - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nlaapi.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\napinsp.dll
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International
O13 - Gopher Prefix:
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{5B560386-2E43-47A3-B67A-2B4E8A67D42E}: NameServer = 10.0.0.138,192.168.0.1
O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgpp.dll
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~2\WIC4A1~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~2\WIC4A1~1\MESSEN~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~2\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL
O20 - Winlogon Notify: VESWinlogon - C:\Windows\SYSTEM32\VESWinlogon.dll
O23 - Service: 602Updater (602XML Updater) - Software602 a.s. - C:\Program Files (x86)\Common Files\soft602\602updsvc\602updsvc.exe
O23 - Service: ArcSoft Connect Daemon (ACDaemon) - ArcSoft Inc. - C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe
O23 - Service: Adobe Active File Monitor V7 (AdobeActiveFileMonitor7.0) - Adobe Systems Incorporated - C:\Program Files (x86)\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: Web'n'walk Manager mobile equipment installation service (ameisvc) - Gemfor s.r.o. - C:\Program Files (x86)\T-Mobile\Web'n'walk Manager\ameisvc.exe
O23 - Service: @%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30011 (AppHostSvc) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
O23 - Service: AVG8 E-mail Scanner (avg8emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgemc.exe
O23 - Service: AVG8 WatchDog (avg8wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe
O23 - Service: Google Update Service (gupdate) (gupdate) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /svc (file missing)
O23 - Service: Google Software Updater (gusvc) - Google - C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: Intel(R) Matrix Storage Event Monitor (IAANTMON) - Intel Corporation - C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe
O23 - Service: IviRegMgr - InterVideo - C:\Program Files (x86)\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: NMSAccessU - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\qwave.dll,-1 (QWAVE) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
O23 - Service: Roxio UPnP Renderer 10 - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Roxio\Digital Home 10\RoxioUPnPRenderer10.exe
O23 - Service: Roxio Upnp Server 10 - Sonic Solutions - C:\Program Files (x86)\Roxio\Digital Home 10\RoxioUpnpService10.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: Realtek Audio Service (RtkAudioService) - Realtek Semiconductor - C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\seclogon.dll,-7001 (seclogon) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: VAIO Media plus Content Importer (SOHCImp) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHCImp.exe
O23 - Service: VAIO Media plus Database Manager (SOHDBSvr) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDBSvr.exe
O23 - Service: VAIO Media plus Digital Media Server (SOHDms) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDms.exe
O23 - Service: VAIO Media plus Device Searcher (SOHDs) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDs.exe
O23 - Service: VAIO Media plus Playlist Manager (SOHPlMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHPlMgr.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: CamMonitor (uCamMonitor) - ArcSoft, Inc. - C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: VAIO Entertainment TV Device Arbitration Service - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager.exe
O23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe
O23 - Service: VAIO Power Management - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMService.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: VAIO Content Folder Watcher (VCFw) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe
O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager (VcmIAlzMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe
O23 - Service: VAIO Content Metadata Intelligent Network Service Manager (VcmINSMgr) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Network Service Manager\VcmINSMgr.exe
O23 - Service: VAIO Content Metadata XML Interface (VcmXmlIfHelper) - Sony Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VcmXml\VcmXmlIfHelper64.exe
O23 - Service: VAIO Entertainment UPnP Client Adapter (Vcsw) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VCSW\VCSW.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: VSNService - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNService.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: VAIO Entertainment Database Service (VzCdbSvc) - Sony Corporation - C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe
O23 - Service: @%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30003 (W3SVC) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
O23 - Service: @%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30001 (WAS) - Unknown owner - %windir%\system32\svchost.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - %PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)


//jan.svoboda - rozděleno z http://pctforum.tyden.cz/viewtopic.php?f=54&t=152492
jan.svoboda
Středně pokročilý
Středně pokročilý
Registrován: 25. pro 2009
Bydliště: Chrudim

Re: Problém s prohlížečem a aktualizacema

Příspěvek od jan.svoboda »

Ahoj,
dej sem ještě log z RSITu, návod v mém podpisu. Pak budeme moci říct, jestli je to havětí.
Zde na foru již nejsem aktivní, vyskytuji se na Google+ (http://gplus.to/JanSvoboda), kde aktivně píšu nejen o IT.
vlnj
Nováček
Nováček
Registrován: 14. srp 2010

Re: Problém s prohlížečem a aktualizacema

Příspěvek od vlnj »

díky :D

Logfile of random's system information tool 1.08 (written by random/random)
Run by zus at 2010-08-14 18:52:12
Microsoft Windows 7 Home Premium
System drive C: has 402 GB (87%) free of 462 GB
Total RAM: 4063 MB (48% free)

HijackThis download failed

======Listing Processes======

\SystemRoot\System32\smss.exe
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
wininit.exe
%SystemRoot%\system32\csrss.exe ObjectDirectory=\Windows SharedSection=1024,20480,768 Windows=On SubSystemType=Windows ServerDll=basesrv,1 ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3 ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2 ServerDll=sxssrv,4 ProfileControl=Off MaxRequestThreads=16
C:\Windows\system32\services.exe
C:\Windows\system32\lsass.exe
C:\Windows\system32\lsm.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k DcomLaunch
C:\Windows\system32\svchost.exe -k RPCSS
C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
winlogon.exe
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted
C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted
C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService
atieclxx
"C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkService
C:\Windows\System32\spoolsv.exe
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork
"C:\Program Files (x86)\Common Files\soft602\602updsvc\602updsvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k apphost
C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe
"C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe"
"C:\Program Files (x86)\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe"
"C:\Program Files (x86)\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe"
avgam.exe
avgrsa.exe
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDBSvr.exe"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc
"taskhost.exe"
"C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe"
"C:\Windows\system32\Dwm.exe"
"C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe"
"C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMService.exe"
C:\Windows\SysWOW64\DllHost.exe /Processid:{78FD0120-D39C-45D8-A9BE-2B802B3C23E5}
"C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Event Service\VESMgrSub.exe"
taskeng.exe {9F9FDBCE-1ACB-4CD7-9099-87F1E4FDA0F6}
"C:\Program Files\Sony\VAIO Update 4\VAIOUpdt.exe" /Stationary
"C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe"
"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAAnotif.exe"
"C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"
"C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe"
"C:\Program Files (x86)\T-Mobile\Web'n'walk Manager\Manager.exe" -autorun
"C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe"
"C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe" -quickstart
"C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\soffice.exe" "-quickstart" "-env:OOO_CWD=2C:\\Program Files (x86)\\OpenOffice.org 3\\program"
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
"C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe"
"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM"
"C:\Program Files (x86)\Sony\Marketing Tools\MarketingTools.exe"
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SHTtray.exe"
"C:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgtray.exe"
"C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe"
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe"
"C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe"
"C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNService.exe"
taskeng.exe {301408CE-1E38-4175-8B1F-A7DB58CF17D2}
"C:\Program Files\Sony\VAIO Gate\VAIO Gate.exe" /AutoStart
/Device:00000061
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k iissvcs
C:\Windows\System32\svchost.exe -k secsvcs
C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgemc.exe
"C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe"
"C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe" /Start
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDms.exe"
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDs.exe"
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHPlMgr.exe"
/pipeName=9537f158-13fd-4c9e-ac35-2e77b0bc9f4d /coreSdkOptions=0 /binaryPath="C:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\"
"C:\Program Files (x86)\T-Mobile\Web'n'walk Manager\ameisvc.exe"
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHCImp.exe"
"C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VCSW\VCSW.exe" -RunBySCM
"C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe" 0
C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceAndNoImpersonation
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe /Embedding
C:\Windows\system32\svchost.exe -k bthsvcs
"C:\Windows\system32\WUDFHost.exe" -HostGUID:{193a1820-d9ac-4997-8c55-be817523f6aa} -IoEventPortName:HostProcess-96efd2fc-816e-4ee6-b8cb-5d3ba54d3908 -SystemEventPortName:HostProcess-f0ea4fd5-4d63-41d6-ae8b-c19abd158ae4 -IoCancelEventPortName:HostProcess-e84e7a89-9c51-4e4d-98d8-18c954b8b2ab -NonStateChangingEventPortName:HostProcess-5d754cd8-7a1c-465d-b059-7332cbbfa6d5 -ServiceSID:S-1-5-80-2652678385-582572993-1835434367-1344795993-749280709 -LifetimeId:457db543-5a66-4ecb-a059-5fd649d21ac9
"C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BtStackServer.exe" -Embedding
"C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BluetoothHeadsetProxy.exe"
"C:\Program Files\Apoint\ApMsgFwd.exe" -s{05FA8492-C047-4207-BE65-780D8591C113}
"Apntex.exe"
"C:\Program Files\Apoint\Apvfb.exe"
\??\C:\Windows\system32\conhost.exe
"C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe"
C:\Windows\system32\svchost.exe -k SDRSVC
"C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox\firefox.exe"
"C:\Program Files (x86)\Winamp\winamp.exe" -Embedding
explorer.exe
avgnsa.exe
"C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Network Service Manager\VcmINSMgr.exe"
C:\Windows\Microsoft.Net\Framework64\v3.0\WPF\PresentationFontCache.exe
"C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe22_ Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe22 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows Search" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"
"C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe" 0 508 512 520 65536 516
"C:\Users\zus\Documents\RSITx64.exe"
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe

======Scheduled tasks folder======

C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineCore.job
C:\Windows\tasks\GoogleUpdateTaskMachineUA.job

======Registry dump======

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]
Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2010-07-11 371888]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]
Google Toolbar Notifier BHO - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.5126.1836\swg64.dll [2010-07-11 322104]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2009-08-19 43520]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}]
Adobe PDF Link Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll [2009-02-27 75128]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0}]
AVG Safe Search - C:\Program Files (x86)\AVG\AVG8\avgssie.dll [2009-12-30 1111320]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB}]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}]
Windows Live Sign-in Helper - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll [2008-11-18 408952]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E}]
AVGTOOLBAR - C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL []

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7}]
Google Toolbar Helper - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2010-07-11 278192]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D}]
Google Toolbar Notifier BHO - C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\5.5.5126.1836\swg.dll [2010-07-11 814648]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}]
Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll [2010-04-12 41760]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_64.dll [2010-07-11 371888]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\wow6432node\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]
{A057A204-BACC-4D26-9990-79A187E2698E} - AVGTOOLBAR - C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\AVGTOO~1.DLL []
{2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - Google Toolbar - C:\Program Files (x86)\Google\Google Toolbar\GoogleToolbar_32.dll [2010-07-11 278192]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"Apoint"=C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe [2009-08-03 208384]
"IAAnotif"=C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\iaanotif.exe [2009-06-05 186904]
"RtHDVCpl"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RAVCpl64.exe [2009-07-24 7938080]
"Skytel"=C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\Skytel.exe [2009-07-24 1833504]
"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe [2009-08-19 171520]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"swg"=C:\Program Files (x86)\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe [2009-09-06 39408]
"T-Mobile Communication Centre"=C:\Program Files (x86)\T-Mobile\Web'n'walk Manager\Manager.exe [2009-07-21 1339320]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\wow6432node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"SunJavaUpdateSched"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [2010-02-18 248040]
"ISBMgr.exe"=C:\Program Files (x86)\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe [2009-05-26 317288]
"StartCCC"=C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe [2009-07-10 98304]
"NortonOnlineBackupReminder"=C:\Program Files (x86)\Symantec\Norton Online Backup\Activation\NobuActivation.exe [2009-06-18 538472]
"MarketingTools"=C:\Program Files (x86)\Sony\Marketing Tools\MarketingTools.exe [2009-09-06 26624]
"SHTtray.exe"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SHTtray.exe [2009-07-28 99624]
"Adobe Reader Speed Launcher"=C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe [2009-10-03 35696]
"Adobe ARM"=C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe [2009-09-04 935288]
"AVG8_TRAY"=C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgtray.exe [2010-07-09 2048352]
"WinampAgent"=C:\Program Files (x86)\Winamp\winampa.exe [2009-12-21 39424]
"zzzHPSETUP"=E:\Setup.exe []

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
Bluetooth.lnk - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Users\zus\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup
OpenOffice.org 3.1.lnk - C:\Program Files (x86)\OpenOffice.org 3\program\quickstart.exe

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]
WebCheck - {E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\control\securityproviders]
"SecurityProviders"=credssp.dll

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\mcmscsvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\AFD]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\mcmscsvc]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MCODS]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\network\MpfService]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]
"ConsentPromptBehaviorAdmin"=5
"ConsentPromptBehaviorUser"=3
"EnableUIADesktopToggle"=0
"dontdisplaylastusername"=0
"legalnoticecaption"=
"legalnoticetext"=
"shutdownwithoutlogon"=1
"undockwithoutlogon"=1

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\explorer]
"NoActiveDesktop"=1
"NoActiveDesktopChanges"=1
"ForceActiveDesktopOn"=0

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\authorizedapplications\list]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\system\currentcontrolset\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\domainprofile\authorizedapplications\list]

======File associations======

.js - edit - C:\Windows\System32\Notepad.exe %1
.js - open - C:\Windows\System32\WScript.exe "%1" %*

======List of files/folders created in the last 1 months======

2010-08-14 18:52:13 ----D---- C:\Program Files\trend micro
2010-08-14 18:52:12 ----D---- C:\rsit
2010-08-14 14:19:44 ----D---- C:\Users\zus\AppData\Roaming\WinRAR
2010-08-14 14:19:22 ----D---- C:\Program Files\WinRAR
2010-08-14 11:38:31 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\BestPractices
2010-08-14 11:38:26 ----D---- C:\Windows\system32\BestPractices
2010-08-14 11:38:23 ----D---- C:\inetpub
2010-08-11 19:03:31 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\srv2.sys
2010-08-11 19:03:31 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\srv.sys
2010-08-11 19:03:30 ----A---- C:\Windows\system32\schannel.dll
2010-08-11 19:03:30 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\srvnet.sys
2010-08-11 19:03:29 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\schannel.dll
2010-08-11 19:03:22 ----A---- C:\Windows\system32\drivers\tcpip.sys
2010-08-11 19:03:21 ----A---- C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
2010-08-11 19:03:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntoskrnl.exe
2010-08-11 19:03:20 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ntkrnlpa.exe
2010-08-11 19:03:19 ----A---- C:\Windows\system32\mshtml.dll
2010-08-11 19:03:18 ----A---- C:\Windows\system32\ieframe.dll
2010-08-11 19:03:17 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mshtml.dll
2010-08-11 19:03:16 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieframe.dll
2010-08-11 19:03:15 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\urlmon.dll
2010-08-11 19:03:15 ----A---- C:\Windows\system32\wininet.dll
2010-08-11 19:03:15 ----A---- C:\Windows\system32\urlmon.dll
2010-08-11 19:03:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\wininet.dll
2010-08-11 19:03:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\mstime.dll
2010-08-11 19:03:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeedssync.exe
2010-08-11 19:03:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msfeedsbs.dll
2010-08-11 19:03:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\jsproxy.dll
2010-08-11 19:03:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\ieui.dll
2010-08-11 19:03:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iepeers.dll
2010-08-11 19:03:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iedkcs32.dll
2010-08-11 19:03:14 ----A---- C:\Windows\system32\mstime.dll
2010-08-11 19:03:14 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedssync.exe
2010-08-11 19:03:14 ----A---- C:\Windows\system32\msfeedsbs.dll
2010-08-11 19:03:14 ----A---- C:\Windows\system32\jsproxy.dll
2010-08-11 19:03:14 ----A---- C:\Windows\system32\ieui.dll
2010-08-11 19:03:14 ----A---- C:\Windows\system32\iepeers.dll
2010-08-11 19:03:14 ----A---- C:\Windows\system32\iedkcs32.dll
2010-08-11 19:03:09 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\rtutils.dll
2010-08-11 19:03:09 ----A---- C:\Windows\system32\rtutils.dll
2010-08-11 19:03:08 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\iccvid.dll
2010-08-11 19:03:08 ----A---- C:\Windows\system32\win32k.sys
2010-08-11 19:03:07 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\msxml3.dll
2010-08-11 19:03:07 ----A---- C:\Windows\system32\msxml3.dll
2010-08-02 21:27:15 ----A---- C:\Windows\system32\shell32.dll
2010-08-02 21:27:14 ----A---- C:\Windows\SYSWOW64\shell32.dll
2010-08-01 22:42:51 ----D---- C:\Users\zus\AppData\Roaming\602XML
2010-08-01 22:42:39 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\spool
2010-08-01 22:42:39 ----D---- C:\Program Files (x86)\Software602
2010-07-17 19:24:52 ----D---- C:\Program Files (x86)\ClassicsOnline

======List of files/folders modified in the last 1 months======

2010-08-14 18:52:13 ----RD---- C:\Program Files
2010-08-14 18:52:13 ----D---- C:\Windows\Temp
2010-08-14 14:51:57 ----D---- C:\Windows\system32\drivers\Avg
2010-08-14 13:57:39 ----RSD---- C:\Windows\assembly
2010-08-14 13:57:39 ----D---- C:\Windows\Microsoft.NET
2010-08-14 11:54:00 ----D---- C:\Windows\system32\config
2010-08-14 11:49:58 ----D---- C:\Windows\System32
2010-08-14 11:49:58 ----A---- C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
2010-08-14 11:49:57 ----D---- C:\Windows\inf
2010-08-14 11:41:26 ----D---- C:\Users\zus\AppData\Roaming\Skype
2010-08-14 11:39:08 ----D---- C:\Windows\winsxs
2010-08-14 11:38:46 ----D---- C:\Windows
2010-08-14 11:38:33 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\migration
2010-08-14 11:38:33 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\inetsrv
2010-08-14 11:38:31 ----D---- C:\Windows\SYSWOW64\cs-CZ
2010-08-14 11:38:31 ----D---- C:\Windows\SysWOW64
2010-08-14 11:38:30 ----D---- C:\Windows\system32\migration
2010-08-14 11:38:30 ----D---- C:\Windows\system32\inetsrv
2010-08-14 11:38:30 ----D---- C:\Windows\system32\cs-CZ
2010-08-14 11:37:54 ----SHD---- C:\System Volume Information
2010-08-14 11:32:34 ----D---- C:\Windows\system32\NDF
2010-08-14 11:03:59 ----D---- C:\Users\zus\AppData\Roaming\skypePM
2010-08-14 09:57:15 ----D---- C:\Windows\Tasks
2010-08-14 09:57:15 ----D---- C:\Windows\system32\wfp
2010-08-14 09:57:14 ----D---- C:\Windows\system32\wbem
2010-08-14 09:56:20 ----D---- C:\Windows\system32\Tasks
2010-08-14 09:56:20 ----D---- C:\Windows\system32\DriverStore
2010-08-14 09:56:20 ----D---- C:\Windows\system32\catroot2
2010-08-14 09:56:19 ----SHD---- C:\Windows\Installer
2010-08-14 09:56:18 ----D---- C:\ProgramData\Symantec
2010-08-14 09:56:18 ----D---- C:\ProgramData\Sony Corporation
2010-08-14 09:56:18 ----D---- C:\Program Files (x86)\Opera
2010-08-14 09:56:16 ----D---- C:\Program Files (x86)\Mozilla Firefox
2010-08-14 09:56:10 ----D---- C:\Windows\registration
2010-08-12 21:42:32 ----D---- C:\Users\zus\AppData\Roaming\XnView
2010-08-12 08:34:24 ----D---- C:\Windows\system32\drivers
2010-08-12 08:34:19 ----D---- C:\Program Files\Internet Explorer
2010-08-12 08:34:19 ----D---- C:\Program Files (x86)\Internet Explorer
2010-08-11 19:03:05 ----D---- C:\Windows\system32\catroot
2010-08-03 20:52:33 ----A---- C:\Windows\system32\MRT.exe
2010-08-03 10:23:48 ----D---- C:\Program Files (x86)\MSXML 4.0
2010-08-01 22:42:40 ----D---- C:\Program Files (x86)\Common Files
2010-08-01 22:42:39 ----RD---- C:\Program Files (x86)
2010-08-01 12:00:10 ----D---- C:\Windows\Prefetch

======List of drivers (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R0 AvgRkx64;avgrkx64.sys; C:\Windows\System32\Drivers\avgrkx64.sys [2009-12-30 14856]
R0 iaStor;Intel AHCI Controller; C:\Windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys [2009-06-05 408600]
R0 PxHlpa64;PxHlpa64; C:\Windows\System32\Drivers\PxHlpa64.sys [2009-05-20 55280]
R0 rdyboost;ReadyBoost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [2009-07-14 214096]
R1 AvgLdx64;AVG AVI Loader Driver x64; C:\Windows\System32\Drivers\avgldx64.sys [2009-12-30 427016]
R1 AvgMfx64;AVG On-access Scanner Minifilter Driver x64; C:\Windows\System32\Drivers\avgmfx64.sys [2009-12-30 33416]
R1 AvgTdiA;AVG8 Network Redirector x64; C:\Windows\System32\Drivers\avgtdia.sys [2009-12-30 133640]
R2 regi;regi; \??\C:\Windows\system32\drivers\regi.sys [2007-04-17 14112]
R2 rimsptsk;rimsptsk; C:\Windows\system32\DRIVERS\rimssn64.sys [2009-07-31 86528]
R2 risdptsk;risdptsk; C:\Windows\system32\DRIVERS\risdsn64.sys [2009-07-31 76288]
R3 ApfiltrService;Alps Pointing-device Filter Driver; C:\Windows\system32\DRIVERS\Apfiltr.sys [2009-08-03 250928]
R3 ArcSoftKsUFilter;ArcSoft Magic-I Visual Effect; C:\Windows\system32\DRIVERS\ArcSoftKsUFilter.sys [2009-05-26 19968]
R3 atikmdag;atikmdag; C:\Windows\system32\DRIVERS\atikmdag.sys [2009-07-27 6037504]
R3 BthEnum;Služba Bluetooth Enumerator; C:\Windows\system32\DRIVERS\BthEnum.sys [2009-07-14 41984]
R3 BthPan;Zařízení Bluetooth (síť PAN); C:\Windows\system32\DRIVERS\bthpan.sys [2009-07-14 118784]
R3 BTHUSB;Ovladač rozhraní USB radiostanice Bluetooth; C:\Windows\System32\Drivers\BTHUSB.sys [2009-07-14 79360]
R3 btwaudio;Bluetooth Audio Device Service; C:\Windows\system32\drivers\btwaudio.sys [2009-08-03 98344]
R3 btwavdt;Bluetooth AVDT Service; C:\Windows\system32\drivers\btwavdt.sys [2009-08-03 132648]
R3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service; C:\Windows\system32\DRIVERS\btwl2cap.sys [2009-08-03 35104]
R3 btwrchid;btwrchid; C:\Windows\system32\DRIVERS\btwrchid.sys [2009-08-03 21160]
R3 IntcAzAudAddService;Service for Realtek HD Audio (WDM); C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [2009-07-24 1822112]
R3 netw5v64;Intel(R) Wireless WiFi Link 5000 Series Adapter Driver for Windows Vista 64 Bit; C:\Windows\system32\DRIVERS\netw5v64.sys [2009-06-05 5435904]
R3 RFCOMM;Zařízení Bluetooth (RFCOMM protokol TDI); C:\Windows\system32\DRIVERS\rfcomm.sys [2009-07-14 158720]
R3 RTHDMIAzAudService;Service for HDMI; C:\Windows\system32\drivers\RtHDMIVX.sys [2009-07-24 201472]
R3 SFEP;Sony Firmware Extension Parser; C:\Windows\system32\DRIVERS\SFEP.sys [2009-06-11 11392]
S3 BTHPORT;Ovladač portu Bluetooth; C:\Windows\System32\Drivers\BTHport.sys [2009-07-14 551936]
S3 pciide;pciide; C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys [2009-07-14 12352]
S3 RimUsb;zařízení BlackBerry Smartphone; C:\Windows\System32\Drivers\RimUsb_AMD64.sys [2007-05-14 27520]
S3 sdbus;sdbus; C:\Windows\system32\DRIVERS\sdbus.sys [2009-07-14 109056]
S3 StarOpen;StarOpen; C:\Windows\system32\drivers\StarOpen.sys [2009-11-12 5504]
S3 usbscan;Ovladač skeneru USB; C:\Windows\system32\DRIVERS\usbscan.sys [2009-07-14 41984]

======List of services (R=Running, S=Stopped, 0=Boot, 1=System, 2=Auto, 3=Demand, 4=Disabled)======

R2 602XML Updater;602Updater; C:\Program Files (x86)\Common Files\soft602\602updsvc\602updsvc.exe [2010-04-14 73728]
R2 AdobeActiveFileMonitor7.0;Adobe Active File Monitor V7; C:\Program Files (x86)\Adobe\Photoshop Elements 7.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe [2008-12-09 169312]
R2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility; C:\Windows\system32\atiesrxx.exe [2009-07-27 203264]
R2 ameisvc;Web'n'walk Manager mobile equipment installation service; C:\Program Files (x86)\T-Mobile\Web'n'walk Manager\ameisvc.exe [2009-07-21 66288]
R2 AppHostSvc;@%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30011; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
R2 avg8emc;AVG8 E-mail Scanner; C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgemc.exe [2009-12-30 908056]
R2 avg8wd;AVG8 WatchDog; C:\PROGRA~2\AVG\AVG8\avgwdsvc.exe [2009-12-30 297752]
R2 btwdins;Bluetooth Service; C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btwdins.exe [2009-07-02 864032]
R2 IAANTMON;Intel(R) Matrix Storage Event Monitor; C:\Program Files (x86)\Intel\Intel Matrix Storage Manager\IAANTMon.exe [2009-06-05 354840]
R2 IviRegMgr;IviRegMgr; C:\Program Files (x86)\Common Files\InterVideo\RegMgr\iviRegMgr.exe [2007-01-05 112152]
R2 NMSAccessU;NMSAccessU; C:\Program Files (x86)\CDBurnerXP\NMSAccessU.exe [2009-11-12 71096]
R2 RtkAudioService;Realtek Audio Service; C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkAudioService64.exe [2009-07-24 189984]
R2 SOHCImp;VAIO Media plus Content Importer; C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHCImp.exe [2009-07-28 120104]
R2 SOHDBSvr;VAIO Media plus Database Manager; C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDBSvr.exe [2009-07-28 70952]
R2 SOHDms;VAIO Media plus Digital Media Server; C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDms.exe [2009-07-28 427304]
R2 SOHDs;VAIO Media plus Device Searcher; C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHDs.exe [2009-07-28 75048]
R2 SOHPlMgr;VAIO Media plus Playlist Manager; C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\SOHLib\SOHPlMgr.exe [2009-07-28 91432]
R2 uCamMonitor;CamMonitor; C:\Program Files (x86)\ArcSoft\Magic-i Visual Effects 2\uCamMonitor.exe [2008-09-18 104960]
R2 VAIO Event Service;VAIO Event Service; C:\Program Files (x86)\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe [2009-07-01 204648]
R2 VAIO Power Management;VAIO Power Management; C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMService.exe [2009-08-22 411496]
R2 VCFw;VAIO Content Folder Watcher; C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Content Folder Watcher\VCFw.exe [2009-07-23 642920]
R2 VcmIAlzMgr;VAIO Content Metadata Intelligent Analyzing Manager; C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Analyzing Manager\VcmIAlzMgr.exe [2009-06-26 468264]
R2 VSNService;VSNService; C:\Program Files\Sony\VAIO Smart Network\VSNService.exe [2009-08-13 522240]
R2 VzCdbSvc;VAIO Entertainment Database Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe [2009-07-23 206336]
R2 W3SVC;@%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30003; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
R3 VcmINSMgr;VAIO Content Metadata Intelligent Network Service Manager; C:\Program Files\Sony\VCM Intelligent Network Service Manager\VcmINSMgr.exe [2009-06-26 357672]
R3 Vcsw;VAIO Entertainment UPnP Client Adapter; C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VCSW\VCSW.exe [2009-07-23 313264]
R3 WAS;@%windir%\system32\inetsrv\iisres.dll,-30001; C:\Windows\system32\svchost.exe [2009-07-14 27136]
S2 gupdate;Google Update Service (gupdate); C:\Program Files (x86)\Google\Update\GoogleUpdate.exe [2009-09-06 133104]
S2 Roxio Upnp Server 10;Roxio Upnp Server 10; C:\Program Files (x86)\Roxio\Digital Home 10\RoxioUpnpService10.exe [2009-06-26 362992]
S3 ACDaemon;ArcSoft Connect Daemon; C:\Program Files (x86)\Common Files\ArcSoft\Connection Service\Bin\ACService.exe [2010-03-18 113152]
S3 FLEXnet Licensing Service;FLEXnet Licensing Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe [2009-09-06 651720]
S3 gusvc;Google Software Updater; C:\Program Files (x86)\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe [2009-09-06 182768]
S3 odserv;Microsoft Office Diagnostics Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE [2008-11-04 441712]
S3 ose;Office Source Engine; C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Source Engine\OSE.EXE [2006-10-26 145184]
S3 Roxio UPnP Renderer 10;Roxio UPnP Renderer 10; C:\Program Files (x86)\Roxio\Digital Home 10\RoxioUPnPRenderer10.exe [2009-06-26 313840]
S3 VAIO Entertainment TV Device Arbitration Service;VAIO Entertainment TV Device Arbitration Service; C:\Program Files (x86)\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment Platform\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager.exe [2009-07-23 69632]
S3 VcmXmlIfHelper;VAIO Content Metadata XML Interface; C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VcmXml\VcmXmlIfHelper64.exe [2009-06-18 110888]
S3 WatAdminSvc;@%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601; C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [2010-05-23 1255736]

-----------------EOF-----------------
vlnj
Nováček
Nováček
Registrován: 14. srp 2010

Re: Problém s prohlížečem a aktualizacema

Příspěvek od vlnj »

a ještě mi od poslední aktualizace blbne myš:-(((
jan.svoboda
Středně pokročilý
Středně pokročilý
Registrován: 25. pro 2009
Bydliště: Chrudim

Re: Problém s prohlížečem a aktualizacema

Příspěvek od jan.svoboda »

Pokud dobře vidím, používáš AVG, takže bych doporučoval třeba ESET nebo cokoliv kvalitnějšího - pokud to tedy na firemním PC můžeš udělat. Z logu ale nevidím nic podezřelého, takže to nevypadá na havěť.

Nedělalo se poslední dobou s PC nějaké nastavení, změny apod.? Doufám, že systém ve firmě je legální?

Takže pokud máš ve firmě nějakého technika apod., přenechej to jemu. Nebo bohužel momentálně vidím jako jediné řešení přeinstalaci systému.
Zde na foru již nejsem aktivní, vyskytuji se na Google+ (http://gplus.to/JanSvoboda), kde aktivně píšu nejen o IT.
vlnj
Nováček
Nováček
Registrován: 14. srp 2010

Re: Problém s prohlížečem a aktualizacema

Příspěvek od vlnj »

děkuju.
špatně jsem nazvala mou práci firmou. pracuju ve škole. technik? ale ano, někomu to přenechat můžu. asi budu muset. díky;-)
jan.svoboda
Středně pokročilý
Středně pokročilý
Registrován: 25. pro 2009
Bydliště: Chrudim

Re: Problém s prohlížečem a aktualizacema

Příspěvek od jan.svoboda »

Není za co, když sem nepomohl... Opravdu tady vidím jedinou cestu přeinstalaci systému, protože nic jiného, jak vyřešit tyto problémy mě nenapadá :( Každopádně kdyby byl nějaký jiný problém, víš, že se na nás můžeš obrátit :) Hodně štěstí, ať to dobře dopadne.
Zde na foru již nejsem aktivní, vyskytuji se na Google+ (http://gplus.to/JanSvoboda), kde aktivně píšu nejen o IT.
Odpovědět

Zpět na „Viry, antiviry a bezpečnost“