Prosba o kontrolu logu z HijackThis

Problematika virů a antivirů, zabezpečení PC - firewall, spyware, atd.
Odpovědět
Bilescu
Nováček
Nováček
Registrován: 10. pro 2006

Prosba o kontrolu logu z HijackThis

Příspěvek od Bilescu »

Dobrý den, prosím o kontrolu logu z HijackThis. Předem děkuji. Hlavním důvodem proč Vás žádám je velice dlouhá doba restartu, popřípadě vypnutí PC (práce i start systému je OK)


Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4
Scan saved at 22:56:30, on 22.2.2011
Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)
MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16722)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite II\DIGI+ VRM\VRMHelp.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite II\AsRoutineController.exe
C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe
C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite II\ASUS Mobilink\Simulator\AsShellProcess.exe
C:\Program Files\Total Commander\TOTALCMD.EXE
C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite II\ASUS Mobilink\iPhone Simulator\pnSvc.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite II\ASUS Mobilink\Simulator\EC Simulator.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite II\TurboV EVO\TurboVHelp.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite II\EPU\EPUHelp.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite II\AI Suite II.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite II\Sensor\AlertHelper\AlertHelper.exe
C:\Users\Bilescu\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Bilescu\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Bilescu\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Bilescu\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Bilescu\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Bilescu\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.bing.com/?cc=cz
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe
O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll
O2 - BHO: IESpeakDoc - {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll
O2 - BHO: Pomocná služba pro přihlášení ke službě Windows Live ID - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NUSB3MON] "C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [ASUS ShellProcess Execute] C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite II\ASUS Mobilink\Simulator\AsShellProcess.exe
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - Global Startup: Total Commander.lnk = C:\Program Files\Total Commander\TOTALCMD.EXE
O8 - Extra context menu item: E&xportovat do aplikace Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\MICROS~3\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Send by Bluetooth to - {7815BE26-237D-41A8-A98F-F7BD75F71086} - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files (x86)\common files\microsoft shared\windows live\wlidnsp.dll
O16 - DPF: {0D41B8C5-2599-4893-8183-00195EC8D5F9} (asusTek_sysctrl Class) - http://support.asus.com/common/asusTek_sys_ctrl.cab
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{18013816-D86C-4FC4-91ED-1276DB700573}: NameServer = 10.254.254.254,10.254.254.253
O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{18013816-D86C-4FC4-91ED-1276DB700573}: NameServer = 10.254.254.254,10.254.254.253
O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{18013816-D86C-4FC4-91ED-1276DB700573}: NameServer = 10.254.254.254,10.254.254.253
O18 - Protocol: wlpg - {E43EF6CD-A37A-4A9B-9E6F-83F89B8E6324} - C:\Program Files (x86)\Windows Live\Photo Gallery\AlbumDownloadProtocolHandler.dll
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Alg.exe,-112 (ALG) - Unknown owner - C:\Windows\System32\alg.exe (file missing)
O23 - Service: AMD External Events Utility - Unknown owner - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe (file missing)
O23 - Service: ASUS Com Service (asComSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\ASUS\AXSP\1.00.12\atkexComSvc.exe
O23 - Service: ASUS HM Com Service (asHmComSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\ASUS\AAHM\1.00.09\aaHMSvc.exe
O23 - Service: ASUS System Control Service (AsSysCtrlService) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\ASUS\AsSysCtrlService\1.00.10\AsSysCtrlService.exe
O23 - Service: AtherosSvc - Atheros Commnucations - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\adminservice.exe
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\efssvc.dll,-100 (EFS) - Unknown owner - C:\Windows\System32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\fxsresm.dll,-118 (Fax) - Unknown owner - C:\Windows\system32\fxssvc.exe (file missing)
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service 64 - Acresso Software Inc. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService64.exe
O23 - Service: Intel® PROSet Monitoring Service - Unknown owner - C:\Windows\system32\IProsetMonitor.exe (file missing)
O23 - Service: @keyiso.dll,-100 (KeyIso) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: Logitech Bluetooth Service (LBTServ) - Logitech, Inc. - C:\Program Files\Common Files\LogiShrd\Bluetooth\lbtserv.exe
O23 - Service: @comres.dll,-2797 (MSDTC) - Unknown owner - C:\Windows\System32\msdtc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\System32\netlogon.dll,-102 (Netlogon) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: O&O Defrag (OODefragAgent) - O&O Software GmbH - C:\Program Files\OO Software\Defrag\oodag.exe
O23 - Service: @%systemroot%\system32\psbase.dll,-300 (ProtectedStorage) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\Locator.exe,-2 (RpcLocator) - Unknown owner - C:\Windows\system32\locator.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\samsrv.dll,-1 (SamSs) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\snmptrap.exe,-3 (SNMPTRAP) - Unknown owner - C:\Windows\System32\snmptrap.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\spoolsv.exe,-1 (Spooler) - Unknown owner - C:\Windows\System32\spoolsv.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\sppsvc.exe,-101 (sppsvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\sppsvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\ui0detect.exe,-101 (UI0Detect) - Unknown owner - C:\Windows\system32\UI0Detect.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vaultsvc.dll,-1003 (VaultSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\lsass.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\vds.exe,-100 (vds) - Unknown owner - C:\Windows\System32\vds.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\vssvc.exe,-102 (VSS) - Unknown owner - C:\Windows\system32\vssvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%SystemRoot%\system32\Wat\WatUX.exe,-601 (WatAdminSvc) - Unknown owner - C:\Windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe (file missing)
O23 - Service: @%systemroot%\system32\wbengine.exe,-104 (wbengine) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbengine.exe (file missing)
O23 - Service: @%Systemroot%\system32\wbem\wmiapsrv.exe,-110 (wmiApSrv) - Unknown owner - C:\Windows\system32\wbem\WmiApSrv.exe (file missing)
O23 - Service: @%PROGRAMFILES%\Windows Media Player\wmpnetwk.exe,-101 (WMPNetworkSvc) - Unknown owner - C:\Program Files (x86)\Windows Media Player\wmpnetwk.exe (file missing)

--
End of file - 9474 bytes

TADY JEŠTĚ PRO ÚPLNOST VKLÁDÁM "StartUpList log"


StartupList report, 22.2.2011, 22:56:40
StartupList version: 1.52.2
Started from : C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.EXE
Detected: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)
Detected: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16722)
* Using default options
==================================================

Running processes:

C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite II\DIGI+ VRM\VRMHelp.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite II\AsRoutineController.exe
C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe
C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite II\ASUS Mobilink\Simulator\AsShellProcess.exe
C:\Program Files\Total Commander\TOTALCMD.EXE
C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite II\ASUS Mobilink\iPhone Simulator\pnSvc.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite II\ASUS Mobilink\Simulator\EC Simulator.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite II\TurboV EVO\TurboVHelp.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite II\EPU\EPUHelp.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite II\AI Suite II.exe
C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite II\Sensor\AlertHelper\AlertHelper.exe
C:\Users\Bilescu\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Bilescu\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Bilescu\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Bilescu\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Bilescu\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Users\Bilescu\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe
C:\Program Files (x86)\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

--------------------------------------------------

Listing of startup folders:

Shell folders Common Startup:
[C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup]
Total Commander.lnk = C:\Program Files\Total Commander\TOTALCMD.EXE

--------------------------------------------------

Checking Windows NT UserInit:

[HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
UserInit = userinit.exe

--------------------------------------------------

Autorun entries from Registry:
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

NUSB3MON = "C:\Program Files (x86)\Renesas Electronics\USB 3.0 Host Controller Driver\Application\nusb3mon.exe"
StartCCC = "C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
ASUS ShellProcess Execute = C:\Program Files (x86)\ASUS\AI Suite II\ASUS Mobilink\Simulator\AsShellProcess.exe

--------------------------------------------------

Autorun entries from Registry:
HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

DAEMON Tools Lite = "C:\Program Files (x86)\DAEMON Tools Lite\DTLite.exe" -autorun
Sidebar = C:\Program Files (x86)\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

--------------------------------------------------

Autorun entries in Registry subkeys of:
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

[OptionalComponents]
=

--------------------------------------------------

File association entry for .SCR:
HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCADScriptFile\shell\open\command

(Default) = C:\Windows\system32\notepad.exe "%1"

--------------------------------------------------

File association entry for .HTA:
HKEY_CLASSES_ROOT\htafile\shell\open\command

(Default) = C:\Windows\SysWOW64\mshta.exe "%1" %*

--------------------------------------------------

Shell & screensaver key from C:\Windows\SYSTEM.INI:

Shell=*INI section not found*
SCRNSAVE.EXE=*INI section not found*
drivers=*INI section not found*

Shell & screensaver key from Registry:

Shell=explorer.exe
SCRNSAVE.EXE=*Registry value not found*
drivers=*Registry value not found*

Policies Shell key:

HKCU\..\Policies: Shell=*Registry key not found*
HKLM\..\Policies: Shell=*Registry value not found*

--------------------------------------------------


Enumerating Browser Helper Objects:

AcroIEHelperStub - C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}
IESpeakDoc - C:\Program Files (x86)\Bluetooth Suite\IEPlugIn.dll - {8D10F6C4-0E01-4BD4-8601-11AC1FDF8126}
(no name) - C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6}
(no name) - C:\Program Files (x86)\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9}

--------------------------------------------------

Enumerating Task Scheduler jobs:

GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2778637597-2707425281-3850947238-1000Core.job
GoogleUpdateTaskUserS-1-5-21-2778637597-2707425281-3850947238-1000UA.job

--------------------------------------------------

Enumerating Download Program Files:

[asusTek_sysctrl Class]
InProcServer32 = C:\Windows\DOWNLO~1\ASUSTE~1.DLL
CODEBASE = http://support.asus.com/common/asusTek_sys_ctrl.cab

[Shockwave Flash Object]
InProcServer32 = C:\Windows\SysWOW64\Macromed\Flash\Flash10m.ocx
CODEBASE = http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

--------------------------------------------------

Enumerating Winsock LSP files:

NameSpace #1: C:\Windows\system32\NLAapi.dll
NameSpace #4: C:\Windows\system32\napinsp.dll
NameSpace #5: C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
NameSpace #6: C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll
NameSpace #7: C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL
NameSpace #8: C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WLIDNSP.DLL
NameSpace #9: C:\Windows\system32\wshbth.dll

--------------------------------------------------

Enumerating ShellServiceObjectDelayLoad items:

WebCheck: *Registry key not found*

--------------------------------------------------
End of report, 6 615 bytes
Report generated in 0,000 seconds

Command line options:
/verbose - to add additional info on each section
/complete - to include empty sections and unsuspicious data
/full - to include several rarely-important sections
/force9x - to include Win9x-only startups even if running on WinNT
/forcent - to include WinNT-only startups even if running on Win9x
/forceall - to include all Win9x and WinNT startups, regardless of platform
/history - to list version history only
Odpovědět

Zpět na „Viry, antiviry a bezpečnost“